Badanie zdalne z zakresu medycyny pracy skierowane jest tylko do Klientów/ Pacjentów AKAMED. Warunkiem koniecznym przeprowadzenia badania jest pozytywna weryfikacja Pacjenta, czyli sprawdzenie, czy dany Pacjent jest w bazie danych i kwalifikuje się do badania zdalnego. Proszę wpisać swój numer PESEL oraz kod pocztowy miejsca zamieszkania w celu weryfikacji.

 

 


 Jak przeprowadzić badanie zdane z zakresu medycyny pracy?

1. Proszę dokonać weryfikacji powyżej. Tylko zweryfikowany Pacjent może przystąpić do badania zdalnego.
UWAGA: W przypadku, gdy Pacjent mimo negatywnej weryfikacji wykona kolejne kroki (2-5) przesłane dokumenty oraz wpłata będzie zakwalifikowana na poczet tradycyjnego badania.
2. Proszę wypełnić skierowanie tutaj i wygenerować plik PDF, który będzie załącznikiem nr 1 do badania zdalnego.
3. Proszę wypełnić ankietę tutaj i wygenerować plik PDF, który będzie załącznikiem nr 2 do badania zdalnego.

4. Proszę opłacić badanie i wygenerować potwierdzenie przelewu na stronie banku, które będzie załącznikiem nr 3 do badania zdalnego.
Dane do przelewu:
AKAMED Anna Sabok-Rzepka, Krzysztof Rzepka Spółka Jawna
ul. Przemysłowa 11, 61-579 Poznań
nr konta: 53 1020 4027 0000 1002 0042 2105, tytuł przelewu: "Badanie zdalne, PESEL", kwota: 150.00PLN.

5. Proszę wysłać załącznik nr 1, załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 za pośrednictwen formularza tutaj.
 
Orzeczenie w wersji papierowej można odebrać osobiście w przychodni AKAMED, ul. Przemysłowa 11, Poznań w godzinach 14.00-18.00.